Drodzy Czytelnicy!

Zachęcamy do lektury sprawozdania z XXVII Zjazdu Katedr Marketingu, Handlu i Konsumpcji. Horyzonty wiedzy. Marketing – Handel – Konsumpcja, który miał miejsce w dniach 17-19 września 2018 r. w Poznaniu. (PEŁNY TEKST)

Na łamach naszego czasopisma publikujemy artykuł autorstwa prof. dra hab. Evgenija W. Romata z Narodowego Uniwersytetu Handlu i Ekonomii w Kijowie. Celem artykułu jest omówienie podstaw teoretycznych product placement, problemów tożsamości kategorii i wymiarów analizy.  Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią. (PEŁNY TEKST)

Zapraszamy także do lektury wywiadów z prof. dr hab. Bogną Pilarczyk i prof. drem hab. Henrykiem Mrukiem, uznanymi autorytetami w dziedzinie marketingu. Tylko nam opowiadają o początkach swojej pracy naukowej oraz dzielą się przemyśleniami na temat zmian, zagrożeń i wyzwań, którym musi sprostać współczesny marketing.

„Dojrzewanie” marketingu jako dyscypliny naukowej trwa

dr Anna Rogala

Wywiad z prof dr hab. Bogną Pilarczyk (PEŁNY TEKST)

Marketing czyli tworzenie lepszego świata

dr Anna Rogala

Wywiad z prof drem hab. Henrykiem Mrukiem (PEŁNY TEKST)

 

Zapraszamy również wszystkich zainteresowanych do zgłaszania artykułów naukowych o tematyce marketingowej do kolejnych numerów. Wszelkie informacje znajdują się w sekcji Informacje dla autorów.