Drodzy Czytelnicy!

Zapraszamy do lektury artykułu autorstwa p. Marharyty Bolbotenko. Wykorzystanie Internetu do celów reklamowych znacząco zwiększa szansę trafienia do właściwych odbiorców i pozwala na dokładne mierzenie rezultatów kampanii promocyjnych. W odróżnieniu od tradycyjnych form reklamy, reklama internetowa posiada takie cechy jak: interaktywność i elastyczność, co czyni ją jedynym medium reklamowym umożliwiającym utrzymanie obustronnych relacji z użytkownikami. W artykule podjęto próbę zdefiniowania najważniejszych czynników decydujących o skuteczności reklamy internetowej. (PEŁNY TEKST)

Zapraszamy do lektury artykułu autorstwa mgr Olgi Kijewskiej-Ratajczak. Celem artykułu jest przedstawienie istoty kształtowania relacji z interesariuszami na rynku sportu, ze szczególnym uwzględnieniem działań komunikacyjnych organizatora wydarzeń sportowych. W przedstawionych w artykule wynikach badań odwołano się do form kształtowania relacji z interesariuszami przez Polską Ligę Koszykówki. (PEŁNY TEKST)

Zapraszamy również do lektury artykułu autorstwa mgr inż. Gabriela Grabowskiego. Celem opracowania jest omówienie różnic kulturowych występujących w takich przedsiębiorstwach oraz ich wpływu na zarządzanie personelem. Omówiono w nim charakterystykę kultur wg Hofstede oraz wskazano determinanty procesu zarządzania w wyżej opisanych warunkach, jak również ich znaczenie. Przedstawiono również analizę przypadku wybranego przedsiębiorstwa międzynarodowego. (PEŁNY TEKST)

Zachęcamy do lektury sprawozdania z XXVII Zjazdu Katedr Marketingu, Handlu i Konsumpcji. Horyzonty wiedzy. Marketing – Handel – Konsumpcja, który miał miejsce w dniach 17-19 września 2018 r. w Poznaniu. (PEŁNY TEKST)

Na łamach naszego czasopisma publikujemy artykuł autorstwa prof. dra hab. Evgenija W. Romata z Narodowego Uniwersytetu Handlu i Ekonomii w Kijowie. Celem artykułu jest omówienie podstaw teoretycznych product placement, problemów tożsamości kategorii i wymiarów analizy.  Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią. (PEŁNY TEKST)

Zapraszamy także do lektury wywiadów z prof. dr hab. Bogną Pilarczyk i prof. drem hab. Henrykiem Mrukiem, uznanymi autorytetami w dziedzinie marketingu. Tylko nam opowiadają o początkach swojej pracy naukowej oraz dzielą się przemyśleniami na temat zmian, zagrożeń i wyzwań, którym musi sprostać współczesny marketing.

„Dojrzewanie” marketingu jako dyscypliny naukowej trwa

dr Anna Rogala

Wywiad z prof dr hab. Bogną Pilarczyk (PEŁNY TEKST)

Marketing czyli tworzenie lepszego świata

dr Anna Rogala

Wywiad z prof drem hab. Henrykiem Mrukiem (PEŁNY TEKST)

 

Zapraszamy również wszystkich zainteresowanych do zgłaszania artykułów naukowych o tematyce marketingowej do kolejnych numerów. Wszelkie informacje znajdują się w sekcji Informacje dla autorów.