2019

Kształtowanie relacji z interesariuszami na rynku wydarzeń sportowych na przykładzie Polskiej Ligi Koszykówki

mgr Olga Kijewska-Ratajczak

Zapraszamy do lektury artykułu autorstwa mgr Olgi Kijewskiej-Ratajczak. Celem artykułu jest przedstawienie istoty kształtowania relacji z interesariuszami na rynku sportu, ze szczególnym uwzględnieniem działań komunikacyjnych organizatora wydarzeń sportowych. W przedstawionych w artykule wynikach badań odwołano się do form kształtowania relacji z interesariuszami przez Polską Ligę Koszykówki.

PEŁNY TEKST  

Wpływ różnic kulturowych na zarządzanie pracownikami w przedsiębiorstwie

mgr inż. Gabriel Grabowski

Zapraszamy do lektury artykułu autorstwa mgr inż. Gabriela Grabowskiego. Celem opracowania jest omówienie różnic kulturowych występujących w takich przedsiębiorstwach oraz ich wpływu na zarządzanie personelem. Omówiono w nim charakterystykę kultur wg Hofstede oraz wskazano determinanty procesu zarządzania w wyżej opisanych warunkach, jak również ich znaczenie. Przedstawiono również analizę przypadku wybranego przedsiębiorstwa międzynarodowego.

PEŁNY TEKST  

2018

Sprawozdanie z XXVII Zjazdu Katedr Marketingu, Handlu i Konsumpcji

dr hab. Renata Nestorowicz

Zachęcamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z XXVII Zjazdu Katedr Marketingu, Handlu i Konsumpcji. Horyzonty wiedzy. Marketing – Handel – Konsumpcja.

PEŁNY TEKST  

 

Podstawy teoretyczne product placement – podejścia i wymiary analizy

Prof. dr hab. Evgenij W. Romat

Zapraszamy do lektury artykułu autorstwa prof. dra hab. Evgenija W. Romata z Narodowego Uniwersytetu Handlu i Ekonomii w Kijowie. Celem artykułu jest omówienie podstaw teoretycznych product placement, problemów tożsamości kategorii i wymiarów analizy. Punkt wyjścia stanowi sformułowanie podstawowych podejść metodycznych, co jest związane z tym, że decydują one w dużej mierze o tożsamości każdej kategorii i stanowią płaszczyzny jej interpretacji. Autor dokonuje przeglądu definicji tytułowej kategorii, analizuje miejsce product placement w systemie komunikacji marketingowej przedsiębiorstwa i stara się uwypuklić podstawowe cechy product placement.

PEŁNY TEKST

 

„Dojrzewanie” marketingu jako dyscypliny naukowej trwa

dr Anna Rogala

Gorąco zapraszamy do lektury wywiadu z prof. dr hab. Bogną Pilarczyk, znawczynią tajników marketingu, doświadczonym wykładowcą akademickim i pierwszą Prezes Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu. O początkach przygody z marketingiem, wyzwaniach przed nim stojących oraz radach dla młodych adeptów nauki – tylko u nas!

PEŁNY TEKST

 

Marketing czyli tworzenie lepszego świata

dr Anna Rogala

Serdecznie zachęcamy do lektury wywiadu z prof. drem hab. Henrykiem Mrukiem, dociekliwym badaczem zagadnień marketingowych, wieloletnim wykładowcą akademickim, jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci marketingu w Polsce. Tylko u nas rozmowa o ewolucji marketingu na przestrzeni lat, zmianach w zachowaniach nabywców oraz neuronauce!

PEŁNY TEKST

 

Marketing czy nauki o marketingu? Poszerzając horyzonty

Jan W. Wiktor

Zjazd Katedr Marketingu, Handlu i Konsumpcji stwarza zawsze interesujące okazje do prezentacji realizowanych studiów teoretycznych, przeprowadzanych badań, uzyskanych efektów projektów badawczych, przedstawienia nowych koncepcji i  podejść metodycznych. Stanowi znaczącą  płaszczyznę dyskusji nad wieloaspektowymi, współczesnymi problemami teorii, przyjmowanymi paradygmatami, podejmowanymi w środowisku badaniami i odniesienia ich, choć w różnej formie i zakresie, do tego nurtu, który charakteryzuje główny dyskurs nauk ekonomicznych, w tym ekonomii  i nauk o zarządzaniu.

W ostatnim okresie, w 2017 roku jednym z takich obszarów dyskusji stały się zagadnienia klasyfikacji nauk w Polsce. Wiązało się to, i wiąże nadal z problemami reformy 2.0, jej kształtem formalnym i zapowiadanymi rozwiązaniami instytucjonalno-organizacyjnymi. Dyskusja koncentrowała się wokół zmian w systemie formalnego podziału nauki w Polsce i przyjęcia klasyfikacji OECD. Jak wiadomo, klasyfikacja ta stanowi jeden z kilku istniejących w świecie systemów klasyfikacji nauki (obok np. schematów Europejskiej Rady Nauki, rozwiązań amerykańskich) i jest tym systemem, na którym opierają się rozwiązania formalno-organizacyjne nauki w wielu krajach, nie tylko zrzeszonych w OECD.

Niniejszy artykuł stanowi głos w takiej właśnie dyskusji. Ma z założenia charakter dyskusyjny, w części z pewnością prowokujący – i jako taki wpisuje się w zamierzenia i charakter spotkań środowiska w formule zjazdu katedr. Charakter i stanowiska dyskusji oddają m. in. teksty stanowiące specjalny numer „Nauki i Szkolnictwa Wyższego”, 2017, nr 2 (50)  pt. Reforma szkolnictwa wyższego, red. M. Kwiek.

PEŁNY TEKST