Do publikacji przyjmowane są tylko artykuły, które nie były wcześniej publikowane, ani nie są rozpatrywane pod kątem publikacji w innym czasopiśmie. Składając tekst do publikacji autor oświadcza, że posiada pełne prawa autorskie do tekstu.

Wolny dostęp

Artykuły w Świecie Marketingu publikowane są na zasadzie wolnego dostępu. Każda osoba może je dowolnie, bez opłaty, przeglądać i ściągać. Wykorzystanie treści prezentowanych w publikacjach Świat Marketingu wymaga podania źródła.

Opłaty za publikację

Za publikację artykułów w Świecie Marketingu nie są pobierane żadne opłaty od autorów.

Teksty należy przesyłać drogą elektroniczną na adres anna.rogala@ue.poznan.pl