Pytania prosimy kierować do Redaktora prowadzącego na następujący adres mailowy:

anna.rogala@ue.poznan.pl