Świat Marketingu jest oficjalnym czasopismem internetowym Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu. Wydawane jest w trybie kwartalnym a wszystkie zamieszczane artykuły są recenzowane na zasadzie podwójnie ślepej recenzji (zarówno autorzy publikacji, jak i recenzenci nie znają swoich personaliów).

Świat Marketingu ma na celu propagowanie wymiany myśli i wyników badań w ramach ogólnie rozumianego marketingu. Pragnie łączyć rzetelność naukową z przystępnością umożliwiającą wykorzystanie prezentowanych treści zarówno w praktyce gospodarczej, jak i na potrzeby edukacji w ramach studiów magisterskich, podyplomowych i doktoranckich.

Świat Marketingu publikowany jest jako kwartalnik. Szczególnym pożądane są artykuły prezentujące wyniki przeprowadzonych badań własnych. W kręgu naukowego zainteresowania czasopisma znajdują się następujące obszary:

  • Zarządzanie marketingowe
  • Zachowania nabywców
  • Strategie marketingowe
  • Instrumenty i narzędzia marketingowe

Rada Redakcyjna

Redaktor naukowy :

dr Anna Rogala, (Katedra Strategii Marketingowych – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) – anna.rogala@ue.poznan.pl

Członkowie Rady Redakcyjnej:

dr hab. Radosław Baran prof. SGH (Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Zarządzania i Finansów)

dr hab. Agnieszka Baruk prof. PŁ (Politechnika Łódzka, Katedra Systemów Zarządzania i Innowacji)

dr hab. Ewa Frąckiewicz prof. US (Uniwersytet Szczeciński, Katedra Marketingu)

dr hab. inż. Mariola Grzybowska-Brzezińska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Analizy Rynku i Marketingu)

dr hab. Grzegorz Maciejewski prof. UE (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Rynku i Konsumpcji)

dr Bartosz Mazurkiewicz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Strategii Marketingowych)

dr hab. Jan Mikołajczak UEP, (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Handlu i Marketingu)

prof. dr hab. Genowefa Sobczyk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

prof. dr hab. Maciej Urbaniak (Uniwersytet Łódzki, Katedra Logistyki)