Artykuły publikowane w Świecie Marketingu są recenzowane.

I etap polega na określeniu spełnienia wymagań formalnych i dokonywany jest przez Redakcję Świata Marketingu. Artykuł nie jest zasadniczo oceniany pod względem merytorycznym, ale formalnym. Uwaga jest w szczególności zwrócona na takie kwestie jak: zgodność z wzorcowym układem artykułu, poprawność zastosowania przypisów oraz zgodność publikacji z marketingowym profilem czasopisma.

II etap recenzji polega na podwójnie ślepej recenzji dokonywanej przez dwóch recenzentów. Recenzentami są osoby związane z Polskim Naukowym Towarzystwem Marketingu.

W przypadku jednej pozytywnej i jednej negatywnej recenzji decyzję o publikacji podejmuje Rada Redakcyjna.