Artykuł powinien być przygotowany zgodnie z następującymi wymogami edytorskimi:

  • marginesy: lewy – 2,5 cm, prawy – 2,5 cm, górny – 2,5 cm, dolny – 2,5 cm,
  • czcionka: Times New Roman, 12 px,
  • interlinia: 1,5 wiersza
  • objętość: od 20 000 do 40 000 znaków (łącznie ze streszczeniem, słowami kluczowymi, przypisami i bibliografią).

Autorzy powinni dołożyć starań aby publikacja była napisana poprawnie pod względem stylistycznym i ortograficznym.

W tekście nie należy stosować podkreśleń, wytłuszczeń oraz różnych typów i rozmiarów czcionek.

Artykuł powinien być przygotowany zgodnie ze stylem APA.

Tabele, rysunki i wykresy nie mogą być skanowane. Wykresy powinny być przygotowane w Excelu (z konwersją do Worda). Pod tabelami, rysunkami i wykresami należy podać źródło.